Ulmus glabra / Alm (VU)

VU
Sårbar
BB 07 0080 / Ulmus glabra / Alm
X
 
Ulmus glabra / Alm (VU)
Grove hule edelløvtrær er viktige miljøer for truede arter. Her er en hul alm som barn leker i. Dette treet har tidligere har stått i et åpent eller halvåpent kulturlandskap og som har vært styvet. Den trues i dag med gjengroing av granskog.
Våer v/Vemork, Tinn, Telemark, Norway
18.08.2007
Bård Bredesen
Digitalt bilde (2526x3815px)
BB 07 0080