Alnus incana / Gråor

BB 12 0196 / Alnus incana / Gråor
X
 
Alnus incana / Gråor
Døde gråorstammer og elv omgitt av frodig edelløvskog. Disse har sannsynligvis veltet som følge av erosjon av elvebredden, som er en viktig naturlig prosess.
Kjaglidalen naturreservat, Krokskogen, Bærum, Akershus, Norway
05.05.2012
Bård Bredesen
Digitalt bilde (2453x4128px)
BB 12 0196