Gentianella campestris campestris / Engbakkesøte (NT)

NT
Nær truet
_SRE5237 / Gentianella campestris campestris / Engbakkesøte
X
 
Gentianella campestris campestris / Engbakkesøte (NT)
Bakkesøte i bratte beitebakker. Artsrike naturbeiter har gått kraftig tilbake som følge av opphør av skjøtsel med påfølgende gjengroing. Slike artssamfunn er også sårbare for kunstgjødsel.
Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norway
31.08.2006
Sigve Reiso
Digitalt bilde (1350x1991px)
_SRE5237