Sorbus subpinnata / Grenmarasal

SIR_0959 / Sorbus subpinnata / Grenmarasal
X
 
Sorbus subpinnata / Grenmarasal
Grenmarasal er en norsk ansvarsart, endemisk art, som kun er kjent fra Norge i hele verden. Utbredelsen er konsentrert til to delområder - Grenlandsområdet i nedre Telemark og Kristiansand, med enkelte strøforekomster i Buskerud og Aust-Agder. I begge hovedområdene er den knyttet til bergrygger som er sterkt utsatt for nedbygging, og en lang rekke forekomster er nå forsvunnet, spesielt i Grenland. Her fra kalkfuruskog i Bamble.
Bamble, Telemark, Norway
10.06.2009
Sigve Reiso
Digitalt bilde (2610x3870px)
SIR_0959