SIR_2415
X
 
Bakkestjerne er en vakker blomst som vokser i noe baserike og ofte artsrike lokaliteter av natureng. Her fra artsrik slåtteng.
Øvre Gunleiksrud, Tinn, Telemark, Norway
19.07.2009
Sigve Reiso
Digitalt bilde (2370x3336px)
SIR_2415