SIR_3535
X
 
Naturbeitemark på Stråholmen. Området preges av grunne, noe gjengrodde kalktørrenger. Lokaliteten beites tidvis av villsau.
Stråholmen landskapsvernområde, Kragerø, Telemark, Norway
14.10.2009
Sigve Reiso
Digitalt bilde (4184x2596px)
SIR_3535