Microglossum atropurpureum / Vrangjordtunge (VU)

VU
Sårbar
SIR_3556 / Microglossum atropurpureum / Vrangjordtunge
X
 
Microglossum atropurpureum / Vrangjordtunge (VU)
Vrangjordtunge forekommer i ofte kalkpåvirkede naturbeitemarker, slåttenger og andre åpne grasmarker, og i kalkskog/edellauvskog. Arten er en svært god signalart på verdifulle kulturlandskap.
Stråholmen landskapsvernområde, Kragerø, Telemark, Norway
14.10.2009
Sigve Reiso
Digitalt bilde (2848x4288px)
SIR_3556