Viscaria vulgaris / Engtjæreblom

SIR_5777 / Viscaria vulgaris / Engtjæreblom
X
 
Viscaria vulgaris / Engtjæreblom
Engtjæreblom på grunne tørrenger i artsrik storfebeitet naturbeitemark. Slike oaser i det moderne kulturlandskapet er sjeldent i dag og viktig for overlevelsen av flere truede kulturmarksarter av karplanter, sopp og insekter.
Skien, Telemark, Norway
15.06.2010
Sigve Reiso
Digitalt bilde (2556x3864px)
SIR_5777