SIR_7050
X
 
Naturbeitemark på Stråholmen. Området preges av grunne, noe gjengrodde kalktørrenger. Lokaliteten beites tidvis av villsau.
Stråholmen landskapsvernområde, Kragerø, Telemark, Norway
31.08.2010
Sigve Reiso
Digitalt bilde (4288x2848px)
SIR_7050