BB 14 0180
X
 
Kjøpesentre som ikke ligger i tilknytning til steder med god offentlig transport er avhengige av omfattende bilbruk og store arealer som følge av behov for veier og parkeringsplasser. Slike kjøpesentre forårsaker derfor ofte økte klimagassutslipp og nye naturinngrep.
Vinterbro, Ås, Akershus, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (3000x4200px)
BB 14 0180