SIG_7967
X
 
Kalkfuruskog er en naturtype med mange spesialiserte og rødlistede arter, spesielt av markboende sopp. Naturtypen er også rødlistet i seg selv.
Nordbyåsen, Ringerike, Buskerud, Norway
22.09.2016
Sigve Reiso
Digitalt bilde (5375x3588px)
SIG_7967