Knautia arvensis / Rødknapp

KA_140706_6104 / Knautia arvensis / Rødknapp
X
 
Knautia arvensis / Rødknapp
Nordmarksplassene Blankvannsbråten, Finnerud, Slagteren og Svartorseter var tidligere setrer tilknyttet storgårdene i Aker. Kulturlandskapet rundt plassene har vært i drift og blitt skjøttet over lang tid og de er i dag Oslos utvalgte kulturlandskap. Bidlet viser en blomstereng ved Blankvannsbråten.
Blankvannsbråten, Oslo, Oslo, Norway
Kim Abel
Digitalt bilde (3840x5760px)
KA_140706_6104