SIG_4627
X
 
Urterike tørrberg i åpen kalkfuruskog er levested for krevende karplanter og varmekjære insekter.
Runningsfjell, Hjartdal, Telemark, Norway
12.08.2015
Sigve Reiso
Digitalt bilde (6016x4016px)
SIG_4627