Microstylis monophyllos / Knottblom (EN)

EN
Sterkt truet
KA_140706_6040 / Microstylis monophyllos / Knottblom
X
 
Microstylis monophyllos / Knottblom (EN)
Knottblom er en orkidee som er knyttet til ekstremrike sumpskoger/myrer. Disse miljøene finner en gjerne der en har kalk i berggrunnen. Gjennom mange tiår har slike lokaliteter blitt grøftet og drenert og leveområdene er derfor blitt sterkt redusert i antall. Her er den fotografert i Karusspytten naturreservat i Nordmarka.
Karusspytten, Oslo, Oslo, Norway
06.07.2014
Kim Abel
Digitalt bilde (3379x5068px)
KA_140706_6040