Drymocallis rupestris / Hvitmure (EN)

EN
Sterkt truet
SIG_6213 / Drymocallis rupestris / Hvitmure
X
 
Drymocallis rupestris / Hvitmure (EN)
Hvitmure finnes i Norge bare noen få steder innerst i Oslofjorden. Der den vokser på strandenger, strandberg og kalkrike enger. Her er den fotografert nord i Italia.
Italy
09.05.2016
Sigve Reiso
Digitalt bilde (5525x3688px)
SIG_6213