Alnus incana / Gråor

BB_20181014_0058 / Alnus incana / Gråor
X
 
Alnus incana / Gråor
Bildet viser karakteristiske symptomer etter Phytophthora på barken av gråor, bestående av tjærefargete flekker og sprekker. Slektsnavnet Phytophthora kommer fra gresk og betyr planteødelegger. De hører til et eget rike (Stramenophila) på linje med sopp-, dyre- og planteriket. På verdensbasis er det påvist ca. 150 arter av Phytophthora, der noen er blant de verste skadegjørere som finnes på treaktige vekster. De fleste Phytophthora-arter er jordboende, men sporene sprer seg effektivt med vann.
Sørkedalselva, Sørkedalen, Oslo, Oslo, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (3188x6127px)
BB_20181014_0058