Tilia cordata / Lind (NT)

NT
Nær truet
BB_20201003_0056 / Tilia cordata / Lind
X
 
Tilia cordata / Lind (NT)
Hagemark med store og gamle edelløvtrær er viktige miljøer for mange truede arter. Bildet viser en eldgammel lind som tidligere har vært styvet. Beiting, rydding og hogst av uvalgte trær har bidratt til å utforme dette spesielle skogmiljøet.
Listeid naturreservat, Farsund, Agder, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (5568x3712px)
BB_20201003_0056