Syringa vulgaris / Syrin (HI)

HI
Fremmedart
Høy risiko
BB 09 0137 / Syringa vulgaris / Syrin
X
 
Syringa vulgaris / Syrin (HI)
Spredning av fremmede arter og hyttebygging er de største trusselen mot den unike engvegetasjone som finnes på øyene i Oslofjorden. Her en ung busk av den fremmede hageplanten syrin som har etablert seg på en eng med svært verdifull og artsrik vegetasjon. Syrin har evne til å bre seg utover ved rotskudd og på den måten danne store og tette forekomster. På øyene i indre Oslofjorden har syrin i stor grad erstattet biologisk verdifull engvegetasjon.
Bleikøya, Oslo, Oslo, Norway
09.07.2009
Bård Bredesen
Digitalt bilde (2810x4231px)
BB 09 0137