Senecio inaequidens / Boersvineblom (HI)

HI
Fremmedart
Høy risiko
BB 13 0252 / Senecio inaequidens / Boersvineblom
X
 
Senecio inaequidens / Boersvineblom (HI)
Boersvineblom er en 10-100 cm høy, flerårig urt som kommer fra Sør-Afrika. Man regner med at den fremmede planten i stor grad har spredd seg rundt i Europa via vareimport og transport med skip og jernbane, og på den måten også kommet til Norge. På den måten kom den også til Sjursøya, der dette bildet er tatt. Den ser ut til å ha stort spredningpotensial og være i stand til å danne store bestander på få år. Arten er i Norge foreløpig bare funnet på skrotemark, men det forventes at den kan spre seg til nærliggende mer sårbare naturtyper, som strandenger, sanddyner. grunnlendt kalkmark og klippestrender. Boersvineblom er giftig og giften spres vidare i melk dersom kuer spiser planten. Bildet viser en ungplante.
Sjursøya, Oslo, Oslo, Norway
02.07.2013
Bård Bredesen
Digitalt bilde (4256x2832px)
BB 13 0252