Gulo gulo / Jerv (EN)

EN
Sterkt truet
BB_20220220_0625 / Gulo gulo / Jerv
X
 
Gulo gulo / Jerv (EN)
Jerv fotografert i vill tilstand om vinteren i Finland. Jerv er Skandinavias største mårdyr. I Norge er jerven først og fremst et høyfjelldyr, som i stor grad livnærer seg av kadaver av rein. I Finland, der dette bildet er tatt ved utlagt åte, er jerven et utpreget skogsdyr som har en mer variert kost. Jerven trues av jakt og ulovlig etterstrebelse og oppdeling av leveområder.
Kuikka, Kuhmo, Kajanaland / Kainuu, Finland
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (4291x7628px)
BB_20220220_0625