Antall bilder funnet: 121
BB_20160304_0278 / Betula pubescens / Bjørk <br /> Betula pubescens tortuosa / Fjellbjørk <br /> Epirrita autumnata / Fjellbjørkemåler
BB_20160304_0275 / Betula pubescens / Bjørk <br /> Betula pubescens tortuosa / Fjellbjørk <br /> Epirrita autumnata / Fjellbjørkemåler
BB_20171030_0033 / Berberis thunbergii / Høstberberis <br /> Betula pendula / Hengebjørk
BB_20160304_0228 / Betula pubescens / Bjørk <br /> Betula pubescens tortuosa / Fjellbjørk <br /> Epirrita autumnata / Fjellbjørkemåler
BB_20160304_0369 / Betula pubescens / Bjørk <br /> Betula pubescens tortuosa / Fjellbjørk <br /> Epirrita autumnata / Fjellbjørkemåler
BB_20160304_0348 / Betula pubescens / Bjørk <br /> Betula pubescens tortuosa / Fjellbjørk <br /> Epirrita autumnata / Fjellbjørkemåler
BB_20160304_0362 / Betula pubescens / Bjørk <br /> Betula pubescens tortuosa / Fjellbjørk <br /> Epirrita autumnata / Fjellbjørkemåler
BB_20160304_0521 / Betula pubescens / Bjørk <br /> Betula pubescens tortuosa / Fjellbjørk <br /> Epirrita autumnata / Fjellbjørkemåler
BB_20171030_0018 / Berberis thunbergii / Høstberberis <br /> Betula pendula / Hengebjørk
BB_20160304_0324 / Betula pubescens / Bjørk <br /> Betula pubescens tortuosa / Fjellbjørk <br /> Epirrita autumnata / Fjellbjørkemåler
BB_20160703_0163 / Betula pubescens / Bjørk <br /> Phoenicurus phoenicurus / Rødstjert
BB 05 0112 / Betula pubescens / Bjørk <br /> Branta canadensis / Kanadagås
BB 09 0276 / Betula pubescens tortuosa / Fjellbjørk
BB_20160703_0131 / Betula pubescens / Bjørk <br /> Phoenicurus phoenicurus / Rødstjert
BB 05 0164 / Betula pendula / Hengebjørk <br /> Geranium sanguineum / Blodstorkenebb <br /> Juniperus communis / Einer <br /> Pinus sylvestris / Furu <br /> Potentilla erecta / Tepperot
BB_20171031_0005 / Berberis thunbergii / Høstberberis <br /> Betula pendula / Hengebjørk
BB_20160304_0189 / Betula pubescens / Bjørk <br /> Betula pubescens tortuosa / Fjellbjørk <br /> Epirrita autumnata / Fjellbjørkemåler
BB_20171030_0025 / Berberis thunbergii / Høstberberis <br /> Betula pendula / Hengebjørk
BB_20160304_0267 / Betula pubescens / Bjørk <br /> Betula pubescens tortuosa / Fjellbjørk <br /> Epirrita autumnata / Fjellbjørkemåler
bb068 / Betula pendula / Hengebjørk <br /> Fomes fomentarius / Knuskkjuke <br /> Hypogymnia physodes / Vanlig kvistlav
X