Bos taurus / Storfe

DSC_1114 / Bos taurus / Storfe
X
 
Bos taurus / Storfe
Ku beiter på naturbeitemarkene på Jomfruland. Disse beitene er viktige for mange rødlistede sopp.
Jomfruland, Kragerø, Telemark, Norway
15.10.2005
Sigve Reiso
Digitalt bilde (2709x1566px)
DSC_1114