Bubo scandiacus / Snøugle (CR)

CR
Kritisk truet
KA_120325_0886 / Bubo scandiacus / Snøugle
X
 
Bubo scandiacus / Snøugle (CR)
Snøugla er en av våre store og praktfulle ugler. Den er cirkumpolar og knyttet til treløs tundra og høyfjellsområder. I Norge hekker den uregelmessig, men dukker gjerne opp under gode smågnagerår. Fra rundt midten av 1980-tallet og frem til i dag har hekkefunnene blitt færre og mer uregelmessige i Norge hvor mangel på store smågnagerår i fjellet trolig er en viktig årsak. Snøugla er en av artene som trolig vil bli hardt rammet av klimaendringene. På bildet ser du snøugla sittende på et tak av en løe.
Rovaniemi, Rovaniemi, Lappland, Finland
25.03.2012
Kim Abel
Digitalt bilde (5184x3456px)
KA_120325_0886