Spongipellis spumea / Skumkjuke (EN)

EN
Sterkt truet
KA_110907_7317 / Spongipellis spumea / Skumkjuke
X
 
Spongipellis spumea / Skumkjuke (EN)
Skumkjuke er en sørlig edelløvskogsart, som finnes i gammel, rik edelløvskog, parker, alléer etc. med gamle edelløvtrær. Parasitt og nedbryter på gamle og levende løvtrær, først og fremst alm og lønn, men også ask, sjeldnere andre løvtrær. Arten trues av ulike inngrep, almesyke, hjortegnag på alm og rydding/fjerning av gamle trær i kulturlandskap, parker, alléer etc.
Forskningsparken, Oslo, Oslo, Norway
07.09.2011
Kim Abel
Digitalt (5616x3744px)
KA_110907_7317