Cortinarius suaveolens / Lilla jordbærslørsopp (EN)

EN
Sterkt truet
KA_110909_3199 / Cortinarius suaveolens / Lilla jordbærslørsopp
X
 
Cortinarius suaveolens / Lilla jordbærslørsopp (EN)
Lilla jordbærslørsopp er en sjelden slørsopp som danner mykorrhiza med lind og trolig hassel og eik. De fleste funnstedene er i kalklindeskog, men den er også funnet i rik amfibolitt-lindeskog. Her er den fotografert i en kalklindeskog i Nesøytjern naturreservat.
Nesøytjern, Asker, Akershus, Norway
09.09.2011
Kim Abel
Digitalt (3744x5616px)
KA_110909_3199