Capreolus capreolus / Rådyr
Haliaeetus albicilla / Havørn

KA_100207_0410 / Capreolus capreolus / Rådyr <br /> Haliaeetus albicilla / Havørn
X
 
Capreolus capreolus / Rådyr
Haliaeetus albicilla / Havørn
Havørn lever stort sett av fisk og sjøfugl, men tar gjerne åtsler også, her et rådyr. Havørna er vår største rovfugl og kan ha et vingespenn på opptil 2,65 meter. Etter et lavmål i bestanden på 1970-tallet på ca 400 par har bestanden tatt seg opp igjen og talte i 2000 ca 1900-2000 par. Havørna ble fredet i 1968. På bildet ser en hannen som sitter på åtselet og hunnen i bakgrunnen. Hunnen er en del større enn hannen.
Moldemarka, Molde, Møre og Romsdal, Norway
07.02.2010
Kim Abel
Digitalt bilde (5184x3456px)
KA_100207_0410