Botrychium lunaria / Marinøkkel

KA_090805_2116 / Botrychium lunaria / Marinøkkel
X
 
Botrychium lunaria / Marinøkkel
Marinøkkel er en karplante som er knyttet til slåtte- og beiteenger, beitemark og på enger og heier på fjellet, som regel på baserik grunn.
Cearpmatgorsa, Kåfjord, Troms, Norway
05.08.2009
Kim Abel
Digitalt bilde (2592x3888px)
KA_090805_2116