Drymocallis rupestris / Hvitmure (EN)
Phedimus spurius / Gravbergknapp (SE)

EN
Sterkt truet
SE
Fremmedart
Svært høy risiko
KA_090624_1449 / Drymocallis rupestris / Hvitmure <br /> Phedimus spurius / Gravbergknapp
X
 
Drymocallis rupestris / Hvitmure (EN)
Phedimus spurius / Gravbergknapp (SE)
Gravbergknapp er en svært problematisk fremmed art på kalkrike øyer i Oslofjorden. På kalkrike artsrike berg danner den tette bestander som effektivt konkurrerer ut annen lavtvoksende vegetasjon. På bildet vokser den sammen med den svært sjeldne blomsten hvitmure og utgjør en trussel for bestande av hvitmure. Hvitmure finnes i Norge bare noen få steder innerst i Oslofjorden. Her vokser den på strandenger, strandberg og kalkrike enger.
Munkesletten, Asker, Akershus, Norway
03.06.2009
Kim Abel
Digitalt bilde (2592x3888px)
KA_090624_1449