Spongipellis spumea / Skumkjuke (EN)

EN
Sterkt truet
BB 05 0368 / Spongipellis spumea / Skumkjuke
X
 
Spongipellis spumea / Skumkjuke (EN)
Skumkjuke er en sørlig edelløvskogsart, som finnes i gammel, rik edelløvskog, parker, alléer etc. med gamle edelløvtrær. Parasitt og nedbryter på gamle og levende løvtrær, først og fremst alm og lønn, men også ask, sjeldnere andre løvtrær. Arten trues av ulike inngrep, almesyke, hjortegnag på alm og rydding/fjerning av gamle trær i kulturlandskap, parker, alléer etc.
Østensjø gård, Oslo, Oslo, Norway
27.10.2005
Bård Bredesen
Digitalt bilde (1716x2936px)
BB 05 0368