Calidris ferruginea / Tundrasnipe

BB 07 0166 / Calidris ferruginea / Tundrasnipe
X
 
Calidris ferruginea / Tundrasnipe
Fødesøkende tundrasiper i vinterdrakt på en strandeng med botanisk verdifulle pusleplantesamfunn. Et nettverk av slike verdifulle rasteplasser med store mengder føde er avgjørende for at disse vadefuglene skal overleve trekket mellom hekkeområdene i arktis og overvintringsområdene i tropisk Afrika.
Nordre Øyeren naturreservat, Fet, Akershus, Norway
09.09.2007
Bård Bredesen
Digitalt bilde (3054x2381px)
BB 07 0166