BB 08 0085
X
 
På Nesodden finnes en av Europas nordligste eikeskoger. Denne skogen, som tidligere har vært beitet, inngår som en del av et nasjonalt viktig kulturlandskap med et svært rikt biologisk mangfold.
Røerskogen, Nesodden, Akershus, Norway
16.03.2008
Bård Bredesen
Digitalt bilde (3862x2403px)
BB 08 0085