Strix uralensis / Slagugle (EN°)

EN°
Sterkt truet
BB 09 0038 / Strix uralensis / Slagugle
X
 
Strix uralensis / Slagugle (EN°)
Slagugla er en av våre største ugler. Slagugle er en utpreget taigafugl, som i Norge bare hekker lengst øst i landet. Fuglen er imidelertid relativt vanlig i deler av Sverige, Finland og nordlige deler av Russland. Her en voksen fugl som speider.
Kajaani, Kainuu, Finland
01.06.2009
Bård Bredesen
Digitalt bilde (1695x2106px)
BB 09 0038