Strix uralensis / Slagugle (EN°)

EN°
Sterkt truet
BB 09 0044 / Strix uralensis / Slagugle
X
 
Strix uralensis / Slagugle (EN°)
Slagugla er en av våre største ugler. Slagugle er en utpreget taigafugl, som i Norge bare hekker lengst øst i landet. Fuglen er imidelertid relativt vanlig i deler av Sverige, Finland og nordlige deler av Russland. Her en ungfugl som veies før ringmerking. For at den voksne fuglen ikke skal skade den som behandler ungfugler er det nødvendig å være godt beskyttet.
Kajaani, Kainuu, Finland
01.06.2009
Bård Bredesen
Digitalt bilde (2423x4245px)
BB 09 0044