Triturus cristatus / Storsalamander (NT)

NT
Nær truet
BB 09 0153 / Triturus cristatus / Storsalamander
X
 
Triturus cristatus / Storsalamander (NT)
Stor salamander (Triturus cristatus) hunn på land. Stor salamander er knyttet til næringsrike dammer og myrtjern. Utenfor forplantningssesongen kan en finne den på land i fuktige miljøer. Gjenfylling av dammer, forsuring, forurensning og utsetting av fisk er noen av faktorene som har resultert i at den har vært i stor tilbakegang i Norge og verden forøvrig.
Nyborgdammene, Nesodden, Akershus, Norway
20.06.2009
Bård Bredesen
Digitalt bilde (2637x3886px)
BB 09 0153