Circus aeruginosus / Sivhauk

BB 10 0160 / Circus aeruginosus / Sivhauk
X
 
Circus aeruginosus / Sivhauk
Sivhauk er en relativt stor og bredvinget rovfugl med ganske lang hale. Den hekker i store takrør- og dunkjevleskoger ved grunne vann lengst syd i Øst-Norge, på Lista og Jæren. Sivhauk er en utpreget trekkfugl som forlater landet i løpet av september eller eventuelt begynnelsen av oktober og ankommer igjen i april. Arten overvintrer i Afrika. Bildet viser en voksen sivhauk som jakter.
Hellesjøvann naturreservat, Aurskog-Høland, Akershus, Norway
25.07.2010
Bård Bredesen
Digitalt bilde (2998x1890px)
BB 10 0160