Asio flammeus / Jordugle

BB 11 0303 / Asio flammeus / Jordugle
X
 
Asio flammeus / Jordugle
Jordugle er en middels stor, lys og langvinget ugle som i Skandinavia først og fremst hekker på myr i fjell og fjellskog og på heier langs kysten. Arten er tildels dagaktiv. Bestanden svinger i takt med smågnagersyklusene. Jordugla trekker sydover om høsten og overvintrer i liten grad i Norge.
Hemmeldalen naturreservat, Åmot, Hedmark, Norway
14.07.2011
Bård Bredesen
Digitalt bilde (1375x1919px)
BB 11 0303