Ophioglossum vulgatum / Ormetunge (VU)

VU
Sårbar
_SRE7243 / Ophioglossum vulgatum / Ormetunge
X
 
Ophioglossum vulgatum / Ormetunge (VU)
Ormetunge er knyttet til to typer habitater som begge er i tilbakegang: kortvokste (oftest beitete) havstrandenger og slåtte/beiteenger på baserik grunn. På strandeng har arten fortsatt en del forekomster i Østfold, men ellers få i kystfylkene nord til Møre og Romsdal (flest i Rogaland). På ikke-maritim slåtte/beiteeng er arten praktisk talt forsvunnet i Sør-Norge, men har store og stabile forekomster på Helgelandskysten. (Kilde www.artsdatabanken.no)
Stora Karlsø, Gotland, Sweden
21.05.2008
Sigve Reiso
Digitalt bilde (2592x3872px)
_SRE7243