Spongiporus undosus / Bølgekjuke (NT)

NT
Nær truet
_SRE8969 / Spongiporus undosus / Bølgekjuke
X
 
Spongiporus undosus / Bølgekjuke (NT)
Bølgekjuke forekommer i gammel gran- osp- og blandingsskog (gjerne på litt bedre boniteter), sjeldnere furuskog. Nedbryter (saprofytt) på læger av særlig gran og osp, men også andre treslag. På bildet vokser den på hassellåg i rik lavlandsskog.
Skirva, Tinn, Telemark, Norway
13.10.2008
Sigve Reiso
Digitalt bilde (3255x2160px)
_SRE8969