SIR_1398
X
 
Stokkevannet i Bamble, et kalkrikt område viktig område for mange rødlistearter. Det er påvist en rekke krevende arter i både sumpene, kalkfjellene og skogen rundt vannet.
Stokkevannet, Bamble, Telemark, Norway
22.06.2009
Sigve Reiso
Digitalt bilde (4232x2712px)
SIR_1398