Bos taurus / Storfe

SIR_1789 / Bos taurus / Storfe
X
 
Bos taurus / Storfe
Gammelt kulturlandskap med natureng, steinrøyser og steingjerder i kontrast til moderne fulldyrket eng i forgrunnen. Lokaliteten er kjent for artsrike enger med orkideforekomster.
Kviteseid, Norway
01.07.2009
Sigve Reiso
Digitalt bilde (3664x2036px)
SIR_1789