Mycoacia fuscoatra / Mørk vokspigg (NT)

NT
Nær truet
SIR_2977 / Mycoacia fuscoatra / Mørk vokspigg
X
 
Mycoacia fuscoatra / Mørk vokspigg (NT)
Mørk vokspigg forekommer i løv- og blandingsskog, som nedbryter (saprofytt) på død ved av ulike løvtrær (bl.a. osp, bjørk, gråor, hassel), sjelden på gran.
Systran, Kviteseid, Telemark, Norway
24.08.2009
Sigve Reiso
Digitalt bilde (3908x2532px)
SIR_2977