Melitaea diamina / Mørk rutevinge (VU)

VU
Sårbar
SIR_6185 / Melitaea diamina / Mørk rutevinge
X
 
Melitaea diamina / Mørk rutevinge (VU)
Mørk rutevinge lever på vendelrot. Biotopen er fuktige skoglysninger der vertsplanten vokser. Utbredelsesområdet omfatter den østligste delen av Sørlandet, den sørligste delen av Østlandet med enkelte utløpere opp i Hallingdalen og Valdres. På Vestlandet er arten påvist en del steder inne i fjordene i Hardanger, Sogn og Sunnmøre. Idag er dette store utbredelsesområdet brutt opp i små flekker, og arten er i tilbakegang. Gjengroing er sannsynligvis den største årsaken til tilbakegangen.
Skien, Telemark, Norway
25.06.2010
Sigve Reiso
Digitalt bilde (2756x1944px)
SIR_6185