Hygrocybe lacmus / Skifervokssopp (NT)

NT
Nær truet
SIR_8049 / Hygrocybe lacmus / Skifervokssopp
X
 
Hygrocybe lacmus / Skifervokssopp (NT)
Skifervokssopp forekommer i naturbeitemarker og andre åpne grasmarker, men er også funnet noen ganger i skogsbeite og edellauvskog.
Tokke, Telemark, Norway
13.10.2010
Sigve Reiso
Digitalt bilde (2576x3632px)
SIR_8049