Gloeoporus pannocinctus / Finkjuke (EN)

EN
Sterkt truet
SR0_3247 / Gloeoporus pannocinctus / Finkjuke
X
 
Gloeoporus pannocinctus / Finkjuke (EN)
Finkjuke er en svært sjelden art som forekommer i løv- og blandingsskog (sjelden granskog), der den opptrer som nedbryter på grove læger av osp og iblant bjørk, sjelden andre treslag. På bildet vokser den på bøkelåg.
Söderåsen National Park, Skåne, Sweden
24.05.2012
Sigve Reiso
Digitalt bilde (3459x2095px)
SR0_3247