Asio otus / Hornugle
Pinus sylvestris / Furu

bb775 / Asio otus / Hornugle <br /> Pinus sylvestris / Furu
X
 
Asio otus / Hornugle
Pinus sylvestris / Furu
Hornugle er en middels stor og ganske slank ugle. Den hekker i skog i tilknytning til åpen terreng, gjerne i tilknytning til jordbrukslandskapet. I Norge er arten en trekkfugl, som drar sydover i Europa. Noen få fugler overvintrer lengst syd i Norge.
Mølen, Larvik, Vestfold, Norway
Bård Bredersen
Dias (2581x3640px)
bb775