Bubo scandiacus / Snøugle (CR)

CR
Kritisk truet
BB 15 0125 / Bubo scandiacus / Snøugle
X
 
Bubo scandiacus / Snøugle (CR)
Snøugla er en av våre store og praktfulle ugler. Den er cirkumpolar og knyttet til treløs tundra og høyfjellsområder. I Norge hekker den uregelmessig, men dukker gjerne opp under gode smågnagerår. Fra rundt midten av 1980-tallet og frem til i dag har hekkefunnene blitt færre og mer uregelmessige i Norge hvor mangel på store smågnagerår i fjellet trolig er en viktig årsak. Snøugla er en av artene som trolig vil bli hardt rammet av klimaendringene. Bildet viser en snøugle-hunn som speider etter smågnagere.
Finnmark, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (2840x1353px)
BB 15 0125