Bos taurus / Storfe

KA_130830_7277 / Bos taurus / Storfe
X
 
Bos taurus / Storfe
Telemarksfe er en av våre gamle kuraser. Den er forholdsvis lett og er veldig godt egent til å beite på verdifulle beitemarker med stort biologisk mangfold.
Skogen gård, Bærum, Akershus, Norway
Kim Abel
Digitalt bilde (5760x3840px)
KA_130830_7277