Bombus campestris / åkergjøkhumle
Knautia arvensis / Rødknapp

BB 15 0208 / Bombus campestris / åkergjøkhumle <br /> Knautia arvensis / Rødknapp
X
 
Bombus campestris / åkergjøkhumle
Knautia arvensis / Rødknapp
Åkergjøkhumle som sanker nektar på rødknapp. Rødknapp er en verdifull næringsplante for humler og mange andre insekter. Åkergjøkhumle er en relativt vanlig, men ofte fåtallig, art som forekommer særlig i kyststrøkene opp til Trøndelag. Den er sosialparasitt på åkerhumle, men har et snevrere utbredelsesområde enn verten. Dronningen har gult krage- og skutellbånd og svart bakkropp som er gulaktig på sidene bakerst. Hannen er ofte mer omfattende gulfarget på bakkroppen. Kilde: Artsdatabanken.
Korterødveien v/Fagerli, Halden, Østfold, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (1727x2672px)
BB 15 0208