Canis lupus familiaris / Hund
Gadus morhua / Torsk

BB_20160213_0107 / Canis lupus familiaris / Hund <br /> Gadus morhua / Torsk
X
 
Canis lupus familiaris / Hund
Gadus morhua / Torsk
Ilanddrevet stor kysttrosk funnet på en strand i indre Oslofjord i februar 2016. Kysttorsken i indre Oslofjord er en unik og truet fiskestamme. Spregningsrarbeider i forbindelse med utvidelse av farleden i indre Oslofjord, som pågikk samtidig med dette funnet, ble av Havforskningsinstituttet vurdert å kunne medføre omfattende skade og dødlighet på gytefisk som følge av trykkbølger.
Ursvikbukta, Nesodden, Akershus, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (4295x6872px)
BB_20160213_0107