Triturus cristatus / Storsalamander (NT)

NT
Nær truet
KA_160501_20 / Triturus cristatus / Storsalamander
X
 
Triturus cristatus / Storsalamander (NT)
Stor salamander er knyttet til næringsrike dammer og myrtjern. Utenfor forplantningssesongen kan en finne den på land i fuktige miljøer. Gjenfylling av dammer, forsuring, forurensning og utsetting av fisk er noen av faktorene som har resultert i at den har vært i stor tilbakegang i Norge og verden forøvrig. Bildet viser en hann i parringstiden hvor han får en stor rygg- og halekam.
Nordre Ski, Røyken, Buskerud, Norway
Kim Abel
Digitalt bilde (3645x3645px)
KA_160501_20